ADD  :  ATTENTION   DEFICIT   DISORDER à AANDACHTSSTOORNIS
 
Deze lln vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht
Als deze kinderen goed begaafd zijn , slagen zij erin op school een deel van de noodzakelijke informatie en kennis te verwerven . Na enkele jaren zijn er wel hiaten in hun basiskennis . Deze leerlingen behalen wisselende resultaten op school. De wisselende resultaten roepen heel wat wrevel op , zowel bij ouders als bij leerkrachten. Zij tonen immers aan dat zij de leerstof wel begrijpen en wekken daardoor de indruk dat ze niet gemotiveerd zijn of onwillig zijn
Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers  die niet altijd opvallen in de klas.
Deze leerlingen kunnen daarentegen erg storend zijn in de klas . Zij zitten voortdurend te prutsen , zijn afgeleid , werken niet door en vragen heel veel extra  aandacht van de leerkracht. Je moet het kind voortdurend aansporen . Het maakt  te weinig taken  en zijn oefeningen niet af.  Veel leerlingen met ADD werken te traag.
Het kind maakt enorm veel verstrooidheidsfouten .
ADD komt vaak samen voor met dyslexie / dysorthografie / dyscalculie / dyspraxie .
 
Begeleidende en compenserende maatregelen die de school kan nemen:
zorgen voor structuur en regels:
 
           image002
Ø      We stellen duidelijke leefregels op voor de verschillende klassen om zoveel mogelijk structuur te bieden.
Ø      Op klasniveau veel aandacht voor het bieden  van structuur en veiligheid door o.a. duidelijke dagplanning  . We maken duidelijke klasafspraken en stellen  klasregels op.
Ø      We schrijven de agenda op bord en maken  een duidelijk bordschema.
Ø      We leren kernwoorden markeren , en hoofdzaken samenvatten.
Ø      De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling de taken stapsgewijs kan afmaken à
           gebruik maken van het stappenplan “De Beertjes : Wat moet ik doen?Hoe ga ik het
           doen ? Ik doe mijn werk . Wat vind ik ervan?Ik controleer mijn werk. “ Eventueel
           visueel weergeven met pictogrammen op de bank.
 
stimuleren  van aandacht en concentratie:
 
                       image004
Ø      We geven korte en duidelijke instructies. We geven  niet teveel maar duidelijke regels.
Ø      Indien nodig worden de taken meer afgewisseld dan bij andere leerlingen
Ø      We beperken de hoeveelheid prikkels. De leerling legt alleen strikt nodige materiaal op de bank
Ø      De leerling kan in de klas , werken in een prikkelarm hoekje
Ø      De leerling zit zo dat deze niet te snel afgeleid wordt
Ø      We maken oogcontact en geven directe feedback.
Ø      We werken met beloningskaarten.
Ø      De leerling neemt onder medisch toezicht medicatie.
 
kanaliseren van de hyperactiviteit:
image006
 
Ø      We staan  af en toe activiteit toe : iets wegbrengen , even rondlopen.
Ø      Inspanning en ontspanning afwisselen met tussendoortjes(vb.het zingen van een lied,  het spelen van een spel of het bieden van bewegingskansen).