Schoolraad

Ook in SBS ’t Groentje is een schoolraad actief.
Wat is dat nu weer?
Een vergadering van zowat 10 mensen die een hart voor onze school en de leerlingen hebben, en die 5 keer per jaar bijeenkomen om allerlei zaken te bespreken die het leven in de klas en op de speelplaats aangenamer kunnen maken.

In het kader van de participatie in het Stedelijk Onderwijs is vanaf 1 april 2005  in iedere school een schoolraad verplicht.  Die is samengesteld uit ongeveer evenveel vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap, de omgeving van de school dus, mensen die zich in Vilvoorde voor een of ander inzetten maar die uiteraard toch een band hebben met de school. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.  De leden kunnen informatie vragen en adviezen formuleren over het dagelijkse onderwijsgebeuren van de school. Voor sommige materies wordt overleg gepleegd om tot een akkoord te komen. Daarom nodigt de schoolraad bijna altijd de directeur uit, en soms een schepen, of een vertegenwoordiger van de algemene leiding van het Vilvoordse stedelijk onderwijs. Overigens, in het medezeggenschapscollege kunnen alle schoolraden van heel de stad elkaar ontmoeten.
Maar de taak van de schoolraad blijft dus adviserend, uiteindelijk zijn het de schooldirectie en het stadsbestuur van Vilvoorde als inrichtende macht die knopen doorhakken.
Op de tweede bladzijde over de schoolraad op deze website, onder de titel agenda vergadering, ziet u wat er op de laatste bijeenkomst is besproken. Zo krijgt u een idee van de onderwerpen die aan bod komen. De participatie van de ouders in het beleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun.  We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen.

Wil u dus iets signaleren, of zou u graag een bepaald thema op de schoolraad besproken willen zien, aarzel niet om ons te contacteren. Uiteraard moet het gaan om onderwerpen die veel kinderen of ouders aanbelangen; persoonlijke wrijvingen tussen leerlingen, of conflicten met een leerkracht kunnen wij niet behandelen.

Wil u zelf tot de schoolraad behoren? Aarzel niet en mail of spreek ons aan!

Voorzitter: Leen De Smedt

Secretaris: Ilse Lambrechts

Geleding personeel: Karla Vander Hoeght, Ine Koekelberg, Lesley Dirix.

Geleding lokale gemeenschap: Ilse Lambrechts, Philip Dhont, Ilja Grauls.

Geleding ouders: Mimount Anajjar, Leen De Smedt, Véronique Spreutels.

De schoolraad nodigt ook telkens Ann Huygens, assistente van de directie, en Ine Coorens, waarnemend directeur, uit.

Het mailadres schoolraad.sbs2@gmail.com.

verslag schoolraad 2015.09.21