Zorgbreed onderwijs

Wat wij als schoolteam (leerkrachten, zorgleerkrachten, directie) willen bereiken is dat elk kind gaat functioneren op de grens van zijn mogelijkheden.
Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk proberen om leerlingen te laten bewegen, groeien in hun mogelijkheden. We willen zeker vermijden dat leerlingen stilstaan.
Dat betekent dat we oog hebben voor iedereen, dat we iedereen gelijke kansen geven.
Als leerkrachten staan wij ook niet stil. We zijn steeds bezig met ons onderwijs aan te passen, te vernieuwen zodat we alles uit de kan halen om uw zoon / dochter de beste leeromgeving aan te bieden.

De school schenkt aandacht aan het totale ontwikkelingsverloop van de leerlingen.
Dit uit zich door de specifieke aanpak in de klas.

De differentiatie gebeurt klasintern, maar ook klasoverschrijdend voor sommige aspecten.
Samen met het zorgteam stippelen de leerkrachten een stevig opgebouwd zorgplan uit voor risicoleerlingen, waarbij de toekomstvisie voor het kind centraal staat.

Het klasdoorbrekend werken heeft vooral de bedoeling om alle kinderen evenveel kansen te geven.
Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. klasdoorbrekend werken:

  • Werken met heterogene groepen: bv. bij taal waarbij de lln. van beide klassen worden gemengd.
  • Werken met homogene groepen: bv. bij wiskundedifferentiatie neemt de ene leerkracht de lln. die al wat meer kunnen, terwijl de andere lkr. de lln. neemt die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Dezelfde activiteit op hetzelfde tijdstip: bv. in beide klassen wordt dezelfde leesles technisch lezen gegeven (natuurlijk op een ander niveau).
  • Verschillende activiteiten op hetzelfde tijdstip: bv. de ene lkr. geeft een les meetkunde, de andere lkr. doet iets rond schrijven.